මඩකලපුව නාවල්අඩි ප‍්‍රදේශයේ මෙම සත්ව ඝාතනය බිලි පූජාවක් සේ සිදු කිරීමට සූදානම් කර තිබිණි.

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ගවයන් රැගෙන විත් හජ්ජි උත්සවය වෙනුවෙන් ඝාතනය කිරීමට සූදානමක් ඇතැයි තොරතුරු හෙලිවීමෙන් පොලිසිය හා හමුදාව එක්ව ගවයන් මුදා හැරීමට කටයුතු කර තිබේ.

එසේ ඝාතනය කරන ලද ගවයන්ගේ මස් නිවාස වලට බෙදාහැරීම සඳහා කටයුතු සූදානම් කර තිබූ බවද තොරතුරු හෙළිවී ඇත.

මෙම සත්ව ඝාතනය සඳහා තුර්කියෙන් රුපියල් කෝටි ගණනක ප්‍රතිපාදන සපයා ඇතැයි ද හෙළි වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here