කොළඹ මහනගර සභාවේ ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශයේ සේවයේ නියුතු 552 දෙදෙනෙකුට එන්නත් කිරීම් ඊයේ සිදු කරලා

ඒ බස්නාහිර පළාතේ ජනතාවට එන්නත් කිරීම ආරම්භ කිරීමෙන් පිරිසිදු කිරීම් වල නිරතවන සේවක මහත්ම මහත්මින් බෝවන රෝග පාලනයට ඉමහත් මෙහෙයක්ක් සිදු කරනවා.
රට පුරාම එම රාජකාරිය කරන සේවක මහත්ම මහත්මින්ට එන්නත් කිරීම් සිදුකිරීම ඉක්මනින් සිදු කිරීමට කටයුතු සුදානම් කර ඇත මේ වෙනුවෙන් කටයුතු කරන සියලුම අංශ වලට බොහොම ස්තූතියි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here