මධ්‍යම ප්‍රාන්තික තරුණ තරුණියන්ගේ නිවාස සිහිනය සැබෑ කර නව ලොවට වැඩදායී ජීවන රටාවක් ඔහුනට හිමි කර දීම සඳහා ගොඩ ගොඩනැකර දීම සඳහා ගොඩනැගෙන පෑලියගොඩ දෙවන අදියරින් නව නිවාස පන්සිය හතරක් සඳහා ඉදිකරන නව මහල් නිවාස සංකීර්ණය වැඩ කටයුතු පසුගියදා පෑලියගොඩ දී ආරම්භ කෙරිණ.

මධ්‍යම ප්‍රාන්තික ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවන් හඳුනාගෙන ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුතුව මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණය ඉදි කරන ලෙසට අග්‍රාමාත්‍යවරයාවරයා විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

ජනාධිපතිතුමා ගේ සහ අග්‍රාමාත්‍ය තුමාගේ උපදෙස්න් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන සෞභාග්‍යය දැක්ම වැඩසටහන යටතේ ක්‍රියාවට නැංවෙන මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය ඉදි කිරීමෙන් අවස්ථාව සඳහා නාගරික සංවර්ධන වෙරළ සංරක්ෂණ හා පවුල බැහැරලීම සහ ප්‍රජා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යංශ ලේකම් සිරිනිමල් පෙරේරා සහ නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වරලත් නගර නිර්මාණ ශිල්පී ප්‍රසාද් රණවිර මහත්වරුන් සහභාගී වූහ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here