පසුගිය සතියේ කිලෝමීටර් 2 ක යෝග්‍යතා පරීක්ෂණ අභියෝගය සමත් වීමට අපොහොසත් වූ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් වන දනුෂ්ක ගුණතිලක සහ භානුක රාජපක්ෂ අද සාර්ථකව එම අභියෝගය නිමකර තිබෙනවා.

මිනිත්තු 8 යි තත්පර 35 ක කාල රාමුවක් තුළ කිලෝමීටර 2 ක දුරක් ධාවනය කිරීමට ක්‍රීඩකයන්ට නියම කෙරුණා.

එහිදී මිනිත්තු 8 යි තත්පර 23 ක කාල රාමුවක් තුළ දනුෂ්ක ගුණතිලක කිලෝමීටර 2 ක දුරක් ධාවනය කළ අතර, භානුක රාජපක්ෂ එය මිනිත්තු 8 යි තත්පර 27 කින් ධාවනය කර තිබෙනවා.

විවාහ මංගල්‍යය හේතුවෙන් පසුගිය සතියේ පරීක්ෂණයට සහභාගී වීමට නොහැකි වූ නව මනාලයා වන කුසාල් මෙන්ඩිස් ද අද දින ඔහුගේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය සිදු කළා. මෙන්ඩිස් කිලෝමීටර 2 ක දුර ප්‍රමාණය මිනිත්තු 8 යි තත්පර 18 කින් අවසන් කර අතිබෙනවා.

මේ අතර, පසුගිය සතියේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයෙන් අසමත් වූ කුසාල් ජනිත් පෙරේරා තුවාලයක් හේතුවෙන් පසුගිය සතියේ පරීක්ෂණයෙන් ඉවත් වූ අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු සමඟ ලබන සතියේ එය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි වාර්තා වන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here