අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ‘‘සෞභාග්‍යයේ දැක්ම‘‘ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව සංවර්ධනයේ හිණිපෙත්ත කරා ගමන් කරන තිරසාර රටක අභිවෘද්ධිය වෙනුවෙන් එහි ජීවත් වන ජනතාවගේ ජල අවශ්‍යාතාවය සපුරාලීම පිණිස ඓතිහාසික හස්තිශෛලපුර වාරි කර්මාන්තයේ සමාරම්භය සනිටුහන් කරමින් වයඹ මහ ඇල ව්‍යාපෘතියේ මහකිතුල සහ මහකිරුල ජලාශ ඉදිකිරීම අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ මැදිහත්වීමෙන් වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සුරතින් 16-02-2021 වන අද දින පොල්පිතිගම ඉරුදෙනියාය කෝන්ගහ හන්දියේ දී සිදුකෙරුණා.

වයඹ පළාත් මහ ඇල ව්‍යාපෘතිය යටතේ කි.මී. 88.96ක් දිග ඇල මාර්ගයක් මීටර් 25ක් පමණ උසැති වැව් බැමි සහිත මහකිරුල සහ මහකිතුල ජලාශ දෙකක් සහ කෙටි දිගින් යුත් උමං ජල මාර්ග දෙකක් මගින් ගලේවෙල, පොල්පිතිගම, මහව සහ ඇහැටුවැව යන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ආශ්‍රිතව පවතින මහා වාරිමාර්ග 7කට සහ ග්‍රාමීය වැව් 326කට දෙකන්නයේම වගා කිරීම සඳහා ජලය 2024 වර්ෂය වන විට ලබා දීමට අපේක්ෂිතයි.

මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා රු. මිලියන 51,729ක් වැය වේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් පවුල් 40,000ක පමණ ප්‍රතිලාභ ලැබෙනු ඇති. යලමහ යන දෙකන්නයේම හෙක්ටයාර 12,000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙම ව්‍යාපෘතිය නිසා අස්වැද්දීමට හැකියාවක් ද ලැබෙනවා.

වයඹ පළාතේ තුළ පවතින වකුගඩු රෝගය සඳහා ද හේතු වන උග්‍ර පානීය ජල ගැටලුවට මෙමගින් පිලියම් ලැබෙන අතර වයඹ ඇල ව්‍යාපෘතිය මගින් ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ජලාශ සහ කුඩා වැව්වලට ජලය ලැබෙන බැවින් මිරිදිය මත්ස්‍ය වගාව දියුණු වේ. ප්‍රදේශයේ භූගත ජල මට්ටම මෙම නව ඇල ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉහල යනු ඇති. ව්‍

යාපෘති බල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ප්‍රධාන වැව් 07කට හා කුඩා වැව් 326කට දෙකන්නයේ ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා ජලය සැපයීම මෙමගීන් අපේක්ෂා කෙරෙනවා.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here