කහ අස්වැන්න අලෙවි කර ගැනීමට නොහැකි ගොවීන්ගෙන් අමුකහ කිලෝග්‍රෑමයක් රුපියල් 400 බැගින් රජය මිලදී ගැනීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ආචාර්ය ඒ.පී. හීන්කෙන්ද මහතා පවසනවා.

ඉදිරි සති දෙක තුන තුළදී තවත් කහ අස්වනු ලැබීමට නියමිත බවත්,රජය මිලදී ගන්නා කහ තොග බීජ සඳහා නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන බවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කළා.

මෙහිදී අමු කහ මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින පිරිස සහ ගොවියා අතර සම්බන්ධීකරණයක් සිදු කෙරෙන බවද ඔහු පැවසුවා.

මේ වෙද්දී විශාල පිරිසක් කහ සිටුවා අවසන් බවත්, පෞද්ගලික අංශය කහ විශාල වශයෙන් සිදුවන බවත් ඔහු පැවසුවා.

පෙබරවාරි සිට මැයි 31 වැනිදා දක්වා කාල සීමාවේදී අමුකහ හෙක්ටයාර් 3,000 ක් වගා කෙරෙන බවත්,අපේක්ෂිත අස්වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් 25,000 ක් බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here