මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේ සිට වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක වන “පාර්ක් ඇන්ඩ් රයිඩ් සිටි බස් සේවාව” නුදුරේදිම පිළියන්දල ප්‍රධාන බස් නැවතුමේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය වී තිබෙනවා.

ඒ සදහා නවතම මගී ප්‍රවාහන බස්රථ යෙදවීමට නියමිත බවයි ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

“පාර්ක් ඇන්ඩ් රයිඩ් සිටි බස් සේවයේ” නියමු ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට ලබා ඇති ප්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරිම සඳහා වන සාකච්ඡාවක් අද පැවැත්වුණා.

විධිමත් මගී ප්‍රවාහන කාල සටහනක් සැකසීමටත් දැනට පවතින දුර්වලතා මග හරවාගෙන එම සේවය තව දුරටත් කාර්යක්‍ෂමව ව්‍යාප්ත කිරිමත් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට එහිදී එකගතාවය පළවී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here