වෙනත් රටවල්ට සාපේක්ෂව කොරෝනා තත්වය හමුවේ මෙරට ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ වර්ධනයක්.

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේගේ හා නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ගරු අගමැතිනි මහින්ද රාජපක්ෂ් මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි සෞභාග්‍යයෙ දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය නුව මධ්‍යම ආදායම්ලාභී පවුල් වෙනුවෙන් ඉදි කෙරෙන නිවාස ඒකක 5000 නිවාස ඒකක 3000 ඉදිකිරීමේ තවත් පියවරක් පසුගිය 7 වෙනිදා මාලබේ දී ආරම්භ විය.

මෙම නිවාස ව්‍යාපෘතිය නිවාසයක දෙසිය 256 කින් සමන්විතවේ වසරක් ඇතුලත මෙම නව නිවාස ව්‍යාපෘතිය ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතයි.
නිවාස නොමැති මධ්‍යම පාන්තික පවුල්වල ජනතාවගේ අවශ්‍යතාවයන් හඳුනා ගෙන ඔහුට සරිලන ආකාරයෙන් මෙම නිවාස ඉදි කරන ලෙසට නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට උපදෙස් ලබා දෙන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here