නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයට දැවැන්ත සංවර්ධන ව්යාපෘතියක්
ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්යවරයා ලෙස මගේ උපදෙස් අනුව නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ නගර රැසක් ආවරණය වන පරිදි දැවැන්ත සංවර්ධන ව්යාපෘතියක් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් දියත් කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. එය අප්රේල් මස 23 වන දින ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.
“සෞභාග්යයේ දැක්ම” ප්රතිපත්ති ප්රකාශයට අනුව රට පුරා නගර සංවර්ධන සැලැස්මට සමගාමීව මෙම සංවර්ධන ව්යාපෘති ක්රියාවට නැංවේ. යෝජිත මෙම සංවර්ධන ව්යාපෘතිය යටතේ නුවරඑළිය, පූඩලුඔය, නානුඔය, ගිනිගත්හේන, වලපනේ, රිකිල්ලගස්කඩ, පුස්සැල්ලාව, කිතුල්ගල යන නගර සහ ඒ ආශ්රිත ප්රදේශ සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත ය.
ඒ අනුව නුවරඑළිය තුරඟ තරඟ පිටිය ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලව සංවර්ධනය කර ඊට සමගාමීව පාපන්දු පිටියක්, මලල ක්රීඩා පුහුණු පිටියක්, වොලිබෝල් පිටි 02 ක්, බාස්කට්බෝල් පිටි 02 ක්, ක්රිකට් පිටියක්, කේබල් කාර් ව්යාපෘතියක්, මංතීරුවක්, අශ්වරේස් මංතීරුවක් සහ සැණකෙළි සංකීර්ණයක්, අශ්වයින් ගාල් කර තැබීමට ස්ථානයක් සහ අවන්හල් ජාලයක් ඉදිරිකිරීමට නියමිත ය.
වලපනේ නගර සංවර්ධනය සඳහා ව්යාපෘති 04ක් ද යෝජනා වී ඇති අතර ඒ යටතේ වලපනේ නගරයට වෙළඳ සහ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක් ස්ථාපිත කෙරේ. මෙයට අමතරව රථගාලක් සහ බස් නැවතුම්පොළක් ද ඉදිකිරීමට යෝජිත ය.
රිකිල්ලගස්කඩ නගර සංවර්ධන සැලැසුම ඔස්සේ සංවර්ධන ව්යාපෘති 02ක් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය. ඒ යටතේ වෙළඳ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට සහ මාර්ග පුළුල් කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.
ගිනිගත්හේන නව නගර සංවර්ධන ව්යාපෘතිය මෙහි තවත් ව්යාපෘතියක් වන අතර ඒ යටතේ නාවලපිටිය – හැටන් මහා මාර්ගය වැඩි දියුණු කෙරේ. එයට අමතරව විවිධ සේවා සපයන සාප්පු සංකීර්ණයක් ද ඉදිකිරීමට නියමිත ය.
නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයේ අඹගමුව, කොටගල, නුවරඑළිය, කොත්මලේ ප්රාදේශීය සභා 04 සහ හැටන් – තලවකැලේ නගර සභාව, නුවරඑළිය මහ නගර සභාව මඟින් වෙන වෙන ම සංවර්ධනය කරන ව්යාපෘති රැසක් ද මෙම ව්යාපෘතියට ඇතුළත්ව තිබේ.
යෝජිත ව්යාපෘති යටතේ ඇළ මාර්ග පැති බැමි සැකසීම, මාර්ග දිගුකිරීම, අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත් කිරීම, මාර්ග හා වේදිකා සැකසීම, නාගරික භූමිය අලංකාර කිරීම, සුදුසු ස්ථානවල විවේකී පහසුව සඳහා ස්ථාන සැකසීම, පවත්නා භූමිය සහ වීදිය නැවත සංවර්ධනය කිරීම ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය. මෙයට අමතරව විදුලිය, සන්නිවේදනය, තැපැල් සහ වෙනත් ක්ෂේත්ර ද සංවර්ධනය කිරීමට නියමිත අතර පරිසර හිතකාමී රුක් රෝපණයට ද සැලසුම් කර ඇත.
නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය සංචාරකයන් බහුලව ගැවසෙන ප්රදේශයක් වීම හේතුවෙන් ජාත්යන්තර සංචාරක ආකර්ෂණය දිනා ගැනීම අරමුණු කරගෙන මෙම සංවර්ධන කටයුතු දියත් කර තිබේ. මේ සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය මගින් ආයෝජනය කිරීමට ඇස්තමේන්තු කර ඇති මුදල රු. මිලියන 800කට අධිකය.
අග්රාමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ
2021.02.27

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here