පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් මහතා ඇතුළු එරට දූත පිරිස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් කටුනායන බණ්ඩාරනායක අන්තර්ජාතික ගුවන් තොටුපළ පරිශ්‍රයේ දී අද (23) දින පස්වරුවේ හරසරින් පිළිගනු ලැබුවේය.

May be an image of 2 people and people standingMay be an image of 3 people and people standingMay be an image of one or more people and people standingMay be an image of one or more people and people standingMay be an image of 1 person, standing and text that says "PAKISTAN AIR FORCE"May be an image of 1 person and standingMay be an image of standing and outdoorsMay be an image of one or more people, people standing and outdoorsMay be an image of 1 person and standingMay be an image of one or more people, people standing and outdoorsMay be an image of standingMay be an image of one or more people, people standing and outdoorsMay be an image of 2 people and people standingMay be an image of one or more people, people standing and outdoorsMay be an image of one or more people, people standing and outdoorsMay be an image of one or more people and people standing

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here