රටේ වාසනාවට සභාපති වී ආයතනයත් රටත් රකින ලක් පුතුන්……
සෙවණගල සීනි සමාගමේ 2020 පළමු උක් වාරයේ අස්වැන්න අපේක්ෂිත ඉලක්කය ඉක්මවා ගොස් තිබේ. මේ වන විට නිෂ්පාදනය කර ඇති සීනි ප්‍රමාණය මෙට්‍රික්ටොන් 16,000ක්.
ප්‍රථම උක් ඇඹරුම් වාරය අවසානයේ එක් සේවකයෙකුට රුපියල් 75,000 බැගින් බෝනස් මුදලක් ලබාදීමට ද සෙවණගල සීනි සමාගමේ පාලනාධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.
ලංකා සීනි සමාගම, සීනි නිෂ්පාදානයේ අතුරුපලයක් වන එතනෝල් උපයෝගී කරගනිමින් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මාත්‍රාවන්ට අනුකුළව විෂබීජ නාශකයක් පසුගියදිනක එළිදක්වන ලදී. මෙම විෂබීජ නාශකය ඉදිරියෙදී මහජනතාවගේ පරිභෝජනය සදහාද ලබාදීමටද කටයුතු සකස් කරමින් පවතී.
වසර 15-20කට වැඩිකලක් සේවයකලත් ස්ථිර පත්වීමක් නොලද සේවකයින් 2000 කගේ රැකියා ස්ථිර කරමින්, උක් ගොවියන් සදහා උක් ටොන් එකකට වසර ගනනාවකට පසු 10%ක වැඩිමිලක් ලබාදෙමින්, දහස් ගණනක් වූ සේවකයින්ට ජීවන වියදම් දීමනාව ලබාදෙමින් තම රට වෙනුවෙන් කරගෙනයන්නාවූ මෙහෙයට අපගේ උත්තමාචාර්ය!
Copied from Uditha Dissanayake

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here